fredag 10 mars 2017

170310 Sjövatten till pentryt

Efter ett par år med släpande på sjövatten över hela sittbrunnen för att inte använda sötvattnet när vi diskar skulle det vara skönt med en sjövattenpump vid pentryt. Det fanns redan en skrovgenomföring för sjövatten till toaletten och idén var att använda samma skrovgenomföring för pentryt. Slangen från skrovgenomföringen kommer upp bakom toaletten, så det var därifrån jag fick börja dra slang.
Toaletten måste bort för att komma åt sjövattenslangen
T-koppling på plats
Efter toaletten var borttagen kunde jag kapa slangen och sätta dit en T-koppling.
Hål mellan toa och förvaring under brits
Slang med filter på plats
Slangen går genom skottet mellan toaletten och stuvfacket under BB brits i salongen så där fick jag såga och fila upp ett hål. I o m att slangen går i en böj ut till stuvfacket fick hålet vara rätt avlångt. Det blev mycket filande i trånga utrymmen innan det blev som jag tänkte. När hålet var klart kunde jag montera slangen i toaletten med ett filter. Ska bli intressant att se hur mycket som fastnar i filtret under säsongen och hur ofta man behöver göra rent det.
Något renare är förut
Toaletten på plats med filtret bakom skålen
Innan toaletten sattes på plats igen gjorde jag rent runt bultarna och utrymmet bakom toaletten. Filtret som sitter bakom toalettskålen är lätt att nå med handen, men jag undrar hur lätt det är att ställa under en kopp när man skall tömma filtret? Vill det sig illa kan man alltid flytta filtret nästa vinter.
Hål till toaletten
Med varmluftslangen inkopplad igen
Stuvhyllan tillbaka på sin plats
Skarven mellan en 19 mm (från toaletten) och en 13 mm (till köket) slang
Slangen går igenom ett skott under köket och sedan upp till diskbänken
Under BB britsen i salongen kommer slangen ut från toaletten under en varmluftslang till värmaren och går sedan tillsammans med varmluftslangen till ett skott under köket där jag fick borra upp ytterligare ett hål.
Varmluftröret nästan igensatt
Ny tejp håller skarven tät
Varmluftslangen under britsen var skarvad och när jag höll på och böja slangen för att komma åt att såga och slipa för vattenslangen åkte skarven isär. Tur var väl det då jag såg att slangen var nästan helt igensatt av tejp. Kanske ville man strypa varmluften till toaletten/förpiken, men det måste gå att göra på ett snyggare sätt. Jag skar bort all gammal tejp och gjorde skarven mellan rören tät och hållbar.
Sjövattnet går igenom samma hål som avloppet till vasken
Det måste vara lite slack i vattenledningen
Pumpen på plats

Sjövattenslangen kommer ut under vasken genom samma hål som vaskens avloppsslang. Det hålet var väldigt stort och avlångt så sjövattenslangen rymdes med råge. Sjövattenslangen måste vara lite slack då det inte går att ta bort slangen från kranen i utrymmet under diskbänken då det är alldeles för trångt där. Ska man ta bort slangen från kranen måsten man dra upp allting ovanför diskbänken.
Till slut kunde jag äntligen skruva dit den sista skruven. Hela projektet gick väldigt smidigt att genomföra, även om det kändes i hjärtat både en och två gånger när man skulle såga upp hålen i skotten. Skönt att vi beslutade att bara ha en enkel handpump. I projektets linda hade jag tänkt att ha en elektrisk tryckpump, men av utrymmesskäl och svårighet att dra nya kablar var det svårt att genomföra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar