söndag 14 juli 2013

130713 Sidoskrovsträning

Idag övade vi på att fälla in och ut sidoskroven. Det är en viss procedur och man måste göra allt i rätt ordning. Efteråt kändes det mycket bra och vi fick bättre kläm på hur man ska göra. Innan vi åker från bryggan förbereder vi så mycket det går för att kunna fälla ut skroven så fort vi kommer ut på öppnare vatten. Vi tar bort sprinten och låter sidoskroven hållas in av enbart kontrollinan som drar in skroven. När vi kommer ut på öppet vatten släpper vi backstaget, byter kontrollina och drar ut skrovet. Sprinten sätts i igen innan man spänner upp backstaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar