onsdag 30 juli 2014

140728 Ny kylkompressor

Förångaren i boxen och termostaten utanför i bakkant av lådan för att inte vara i vägen
Kompressorn utanför lådan där den gamla satt
Kylkompressorn som satt i båten drog väldigt mycket ström, så den tömmer batteriet om man är ute många dagar utan tillgång till landström. Vi tog därför ut lådan där kompressorn sitter och undersökte om man inte kunde få plats med en modern kompressorkyl.
Isoterms Classic Compact 2001 kylkompressor har en förångare som passade perfekt i kyllådan. Först monterades den gamla kompressorn bort. Förångaren var integrerad i själva lådan så vi fick kapa röret som kom ut ur lådan. Sedan borrade vi upp ett hål där vredet till termostaten satt till den gamla kompressorn för att få igenom den nya kompressorns slangar till förångaren. Hålet tätades sedan med fogskum. Kompressorn monterades på samma ställe som den gamla kompressorn och termostaten sattes fast i bakkant på lådan utanför kylboxen. Termostaten används inte för att stänga av kylen, utan det gör man på manöverpanelen.
Kompressorn fick plats bakom lådan. Det är ett utrymme på ca 19 cm bakom lådan när den är helt inskjuten i båten. Kompressorn sticker drygt 16 cm bakom lådan.
Resultatet blev väldigt bra. Istället för dryga 7 A drar kylen nu 2.7 A som max. Nu orkar solcellen dra kylen och batterierna blir inte lika urladdade som förut. Har man termostaten på 3 av max 7 blir det 4 grader i kylboxen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar